Nu kan vi erbjuda produkter av äkta Porfyr

Sverige är bekant för sin rikedom på vackra porfyrarter, vilka förekommer huvudsakligen vid Älvdalen och på andra ställen i Dalarna.

Porfyr, helt eller övervägande kristallin, oftast massformig, mer eller mindre sur silikatbergart av växlande färg, oftast svart till grå men förekommer också som röd, rödbrun eller brunviolett. Porfyr har bildats dels genom stelning av lava på eller nära under jordytan, dels genom avlagring av och "förstening" av vulkanisk aska. Karakteristiskt för bergarten är i den finkorniga eller täta grundmassan utströdda kristaller av i första hand kvarts och fältspat. Även andra mineral förekommer som till exempel svart glimmer (biotit). Dessa strökorn har kristalliserat långt under jordytan, i ett tidigt skede av det vulkaniska materialets vandring uppåt, och har därför blivit mycket större än partiklarna i den hastigt stelnade lava eller det askregn som de blivit inbäddade i.

Mer information om Porfyr.

front_02front_01
Jade Europe | Bergshauptmansgatan 54, SE-791 61 Falun, Sweden | +46-(0)23-277 73